Siły spójności

Siły spójności - siły oddziaływania między cząsteczkami cieczy.

Siły przylegania - siły oddziaływania między cząsteczkami cieczy i cząsteczkami naczynia.
Powierzchnia swobodna cieczy znajdującej się w naczyniu może przyjmować kształt wklęsły lub wypukły. Zjawisko to nazywamy meniskiem.

Menisk wklęsły tworzy się dla cieczy zwilżających ściany naczynia.
Siły spójności są mniejsze od sił przylegania.

Menisk wypukły
tworzy się dla cieczy nie zwilżających ścian naczynia.
Siły spójności są większe od sił przylegania.